BERNARD ARMITAGE WARBURTON-LEE

Toinen maailmaansota - - Norjan Miehitys -

Warburton-lee ko­men­si brit­tien vii­den aluk­sen 2. hä­vit­tä­jä­lai­vuet­ta, jo­ka ko­men­net­tiin Nar­vi­kiin 9. huh­ti­kuu­ta es­tä­mään sak­sa­lais­ten mai­hin­nousua. Hä­nen lai­van­sa saa­pui­vat lii­an myö­hään, mut­ta hän vei ne seu­raa­va­na aa­mu­na tii­viis­sä lu­mi­tuis­kus­sa si­sään sa­ta­maan, mis­sä ne upot­ti­vat kak­si hä­vit­tä­jää ja va­hin­goit­ti­vat yh­tä li­sää ja tu­ho­si­vat kuusi kaup­pa-alus­ta. Vii­si uut­ta sak­sa­lais­hä­vit­tä­jää il­maan­tui sa­ta­man ul­ko­puo­lel­le ja ava­si tu­len. Warburton-lee sai sur­man­sa, ja hä­nen aluk­sen­sa, HMS Har­dy, ajoi tyk­ki­tu­les­sa ka­ril­le. Hä­nel­le myön­net­tiin pos­tuu­mis­ti brit­ti­läi­nen Vic­to­rian ris­ti ja nor­ja­lai­nen Krigs­kor­set.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.