KEN­RAA­LI MAURICEGUSTAVE GAMELIN (1872 – 1958)

Toinen maailmaansota - - Saksa Hyökkää Länteen -

Ken­raa­li Ga­me­li­nia pi­de­tään usein ko­men­ta­ja­na, jo­ka hä­vi­si tais­te­lun Rans­kas­ta vuon­na 1940, mut­ta hän oli me­nes­ty­nyt ja in­no­va­tii­vi­nen so­ti­las, jo­ka oli mu­ka­na Rans­kan ar­mei­jan mo­der­ni­soin­nis­sa 1930-lu­vul­la ja val­mis­ti si­tä so­taan Sak­saa vas­taan. Hän oli Rans­kan jouk­ko­jen yli­pääl­lik­kö tou­ko­kuus­sa 1940, kun sak­sa­lai­set hyök­kä­si­vät. Hä­nen suun­ni­tel­man­sa siir­tää rans­ka­lai­sia moot­to­roi­tu­ja jouk­ko­ja Alan­ko­mai­hin py­säyt­tä­mään sak­sa­lais­ten ete­ne­mi­nen hei­ken­si koh­ta­lok­kaas­ti Rans­kan puo­lus­tus­lin­jaa Sak­san hyök­käys­tä vas­taan. Hä­net ero­tet­tiin 19. tou­ko­kuu­ta, kun liit­tou­tu­nei­den rin­ta­ma lyö­tiin.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.