MUUT DUNKERQUET

Toinen maailmaansota - - Dunkerque -

Kun var­si­nai­nen ope­raa­tio Dy­na­mo oli ohi, Poh­joisRans­kas­sa oli vie­lä yli 100 000 brit­ti­so­ti­las­ta, ja kun Rans­kan vas­ta­rin­ta lyö­tiin, nä­mä jou­kot et­siy­tyi­vät sa­ta­miin. Le Hav­res­ta Rans­kan poh­jois­ran­ni­kol­la eva­kuoi­tiin13. ke­sä­kuu­ta 11 200 mies­tä; St. Nazai­res­ta 27 000 17.–18 ke­sä­kuu­ta. Yh­teen­sä Bri­tan­ni­aan eva­kuoi­tiin 13.–25. ke­sä­kuu­ta yli 270 000 brit­ti­läis­tä, rans­ka­lais­ta ja puo­la­lais­ta so­ti­las­ta ja len­tä­jää; lä­hes yh­tä mon­ta kuin Dun­kerques­ta. 17. ke­sä­kuu­ta yk­si­näi­nen sak­sa­lais­ko­ne sai osu­man yli­täy­teen Lanca­stri­aan St. Nazai­ren sa­ta­mas­sa. Lai­va kaa­tui, ja vain 2 477 noin 6 000 mie­his­tön jä­se­nes­tä ja eva­kuoi­dus­ta pe­las­tet­tiin. Se oli Bri­tan­nian me­ri­his­to­rian pa­hin ka­ta­stro­fi.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.