SO­TA­MAR­SALK­KA LOR­DI GORT (1886–1946)

Toinen maailmaansota - - Dunkerque -

John Stan­dish Ve­re­ker, lor­di Gort, syn­tyi ir­lan­ti­lai­seen aris­tok­raat­ti­per­hee­seen. Hän pal­ve­li Gre­na­dier Guard­sis­sa, ja hä­nes­tä tu­li pa­tal­joo­nan­ko­men­ta­ja 1917. Hä­net ni­mi­tet­tiin pit­kän so­ti­la­su­ran jäl­keen puo­lus­tus­voi­mien ko­men­ta­jak­si 1937. Hän pi­ti ase­man syys­kuu­hun 1939, jol­loin hä­net lä­he­tet­tiin Rans­kaan ko­men­ta­maan brit­tien siir­to­jouk­ko­ja, mis­sä ase­mas­sa hän vas­ta­si eva­kuoin­nin jär­jes­tä­mi­ses­tä Dun­kerques­ta. Hän oli Mal­tan ku­ver­nöö­ri saa­ren pii­ri­tyk­sen ai­ka­na, ja so­ta­mar­sal­kak­si hä­net ylen­net­tiin 1943.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.