AOSTAN HERTTUA (1898–1942)

Toinen maailmaansota - - Itä-afrikan Sota -

Sa­voi­jin prins­si Ama­deo Um­ber­to, Aostan kol­mas herttua, oli Ita­lian ku­nin­kaan, Vik­tor Em­ma­nuel III:N serk­ku ja Ita­lian Itä-af­ri­kan ken­raa­li­ku­ver­nöö­ri ja yli­ko­men­ta­ja vuo­des­ta 1937 Brit­ti­läi­sen im­pe­riu­min jouk­ko­jen val­tauk­seen 1941. Prins­si Ama­deus oli Eto­nin ja Ox­for­din tuo­te, hän pi­ti ket­tu­met­säs­tyk­ses­tä ja pu­hui englan­tia vir­heet­tö­mäl­lä ylä­luok­kai­sak­sen­til­la, ja en­sim­mäi­ses­sä maa­il­man­so­das­sa hä­nes­tä tu­li ty­kis­tö­up­see­ri. Hän liit­tyi 1920-lu­vun lo­pul­la Ita­lian il­ma­voi­miin ja osal­lis­tui se­nusi-hei­mon rau­hoit­ta­mi­seen Ita­lian siir­to­maas­sa Li­by­as­sa. Aostan hert­tuan ar­vo­ni­men hän ot­ti 1931, kun hä­nen isän­sä, en­sim­mäi­sen maa­il­man­so­dan tun­net­tu ken­raa­li, kuo­li, ja 1937 hä­nes­tä tu­li Ita­lian uu­den etio­pia­lai­sen im­pe­riu­min hal­lit­si­ja. Hän ko­men­si kaik­kia ita­lia­lais­jouk­ko­ja Itä-af­ri­kan so­das­sa, mut­ta hän ym­mär­si ti­lan­teen aset­ta­mat ra­joi­tuk­set. Hän ve­täy­tyi osa jou­kois­taan mu­ka­naan lin­noi­tuk­seen Am­ba Ala­gin vuo­rel­la, mis­sä hän an­tau­tui 18. tou­ko­kuu­ta 1941. Hän kuo­li tu­ber­ku­loo­siin brit­ti­läi­sel­lä so­ta­van­ki­lei­ril­lä Ke­nias­sa 1942.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.