KEN­RAA­LI SIR FREDERICK PILE (1884–1976)

Toinen maailmaansota - - Saksan Blitz Iso-britanniaan -

Frederick Pile oli am­mat­ti­ty­kis­tö­up­see­ri, jo­ka yle­ni ma­ju­rik­si en­sim­mäi­ses­sä maa­il­man­so­das­sa, lah­ja­kas or­ga­ni­saat­to­ri ja in­no­kas uu­dis­ta­ja. Hän oli tär­keäs­sä osas­sa so­ta­mi­nis­te­riös­sä 1928–1932 moot­to­roi­tu­jen jouk­ko­jen suun­nit­te­lus­sa. Vie­tet­ty­ään ly­hyen jak­son Egyp­tis­sä hän pa­la­si 1937 joh­ta­maan Lon­toon 1. il­ma­tor­jun­ta­di­vi­sioo­naa. Hä­net ni­mi­tet­tiin il­ma­tor­jun­ta­ko­men­ta­jak­si 28. hei­nä­kuu­ta 1939, ja hän oli ai­noa yli­ko­men­ta­ja brit­tien so­ta­voi­mis­sa, jo­ka pi­ti tä­män ase­man ko­ko so­dan ajan. Hän or­ga­ni­soi Bri­tan­nian il­ma­puo­lus­tuk­sen uu­del­leen, kas­vat­ti tyk­kien ja kra­naat­tien va­ras­toa, ja kun työ­voi­ma­pu­la vei hä­nel­tä mie­het, hän rek­ry­toi il­ma­tor­jun­taan 74 000 nais­ta. Hän siir­tyi so­dan jäl­keen tie­dus­te­lu-ural­le.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.