AMI­RAA­LI MIKLÓS HORTHY DE NAGYBÁNA (1868–1957)

Toinen maailmaansota - - Kolmen Vallan Sopimus -

Horthy oli en­sim­mäi­ses­sä maa­il­man­so­das­sa ami­raa­li Itä­val­ta-un­ka­rin lai­vas­tos­sa ja joh­ti un­ka­ri­lai­sia ja ro­ma­nia­lai­sia jouk­ko­ja, jot­ka kaa­toi­vat Un­ka­rin Be­la Ku­nin ly­hy­tai­kai­sen kom­mu­nis­ti­hal­lin­non 1919. Horthy ni­mi­tyt­ti it­sen­sä 1920 Un­ka­rin ku­nin­gas­kun­nan "ruh­ti­naal­li­sek­si val­tio­hoi­ta­jak­si" maan­paos­sa ole­vien Habs­bur­gien pai­kal­le, ja hä­nen au­to­ri­tää­ri­nen hal­lin­ton­sa päät­tyi vas­ta 17. lo­ka­kuu­ta 1944, kun Un­ka­ri an­tau­tui Neu­vos­to­lii­tol­le ja sak­sa­lai­set pa­kot­ti­vat hä­net eroa­maan ja van­git­si­vat hä­net. Hän ei oi­keas­taan kos­kaan ha­lun­nut lä­heis­tä suh­det­ta Hit­le­riin, ja hän va­lit­si lii­ton Sak­san kans­sa 1940, kos­ka hän pel­kä­si kom­mu­nis­mia.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.