KEN­RAA­LI­LUUT­NANT­TI HIROSHI OSHIMA (1886–1975)

Toinen maailmaansota - - Kolmen Vallan Sopimus -

Ja­pa­ni­lai­ses­ta up­see­ris­ta tu­li diplo­maat­ti, jol­la oli lä­hei­set suh­teet Sak­saan.hän aut­toi An­ti­ko­min­tern-so­pi­muk­sen neu­vot­te­luis­sa 1936 ja oli Ja­pa­nin suur­lä­het­ti­läs Ber­lii­nis­sä 1938–1939 ja jäl­leen 1941–1945. Hä­nel­lä oli tär­keä osa myös kol­men val­lan so­pi­muk­sen syn­nys­sä 1940. Liit­tou­tu­nei­den tie­dus­te­lu siep­pa­si hä­nen diplo­maat­ti­set tie­do­nan­ton­sa To­kioon, ja hä­nes­tä tu­li tär­keä läh­de tie­doil­le Sak­san po­li­tii­kas­ta. Hä­net tuo­mit­tiin so­dan jäl­keen eli­ni­käi­seen van­keu­teen so­ta­ri­kok­sis­ta Kau­koi­däs­sä, mut­ta va­pau­tet­tiin 1955.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.