LONG RANGE DESERT GROUP (LRDG)

Toinen maailmaansota - - Operaatio Compass: Italian tappio Pohjois-afrikass -

Long Range Desert Grou­pin pe­rus­ti kap­tee­ni Ralph Bag­nold ke­sä­kuus­sa 1940, kun Poh­jois-af­ri­kan so­ta­ret­ki Ita­li­aa vas­taan käyn­nis­tyi. Ryh­mä ajoi eri­kois­va­rus­tei­sia kuor­ma-au­to­ja ja tun­keu­tui ak­se­li­val­to­jen lin­jo­jen taak­se ja te­ki tie­dus­te­lua ja sa­bo­taa­sia vi­hol­li­sen huol­toa ja len­to­kent­tiä vas­taan. Ryh­mä koos­tui en­sin uusi­see­lan­ti­lai­sis­ta, mut­ta sai myö­hem­min seu­raa brit­ti­läi­sis­tä ja rho­de­sia­lai­sis­ta va­paa­eh­toi­sis­ta. Se oli osa suu­rem­paa lii­ket­tä Churc­hil­lin kan­nus­tet­tua ke­säs­tä 1940 pe­rus­ta­maan pa­tal­joo­nan ko­koi­sia eri­koi­syk­sik­kö­jä – kom­man­do­ja – toi­mi­maan vi­hol­li­sen lin­jo­jen ta­ka­na. Lä­hi-itään pe­rus­tet­tiin LRDG:N li­säk­si kol­me kom­man­do­yk­sik­köä se­kä Special Boat Sec­tion, jot­ka kaik­ki te­ki­vät epä­so­vin­nai­sia ja sa­lai­sia so­ta­toi­mia. LRDG siir­ret­tiin tais­te­le­maan Do­de­ka­ne­sias­sa syys­kuus­sa 1943, mis­sä se kär­si suu­ria tap­pioi­ta ja siir­ret­tiin Ita­lian hyök­käyk­seen.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.