MAR­SALK­KA RODOLFO GRAZIANI (1882–1955)

Toinen maailmaansota - - Operaatio Compass: Italian tappio Pohjois-afrikass -

Rodolfo Graziani aloit­ti so­ti­la­su­ran­sa Ita­lian Itä-af­ri­kan ko­lon­nan pal­ve­luk­ses­sa Erit­reas­sa. Hän tais­te­li nuo­re­na up­see­ri­na Ita­lian-tur­kin so­das­sa 1912 ja haa­voit­tui en­sim­mäi­ses­sä maa­il­man­so­das­sa usei­ta ker­to­ja, pal­kit­tiin ur­heus­mi­ta­lil­la ja ko­ho­si 1918 Ita­lian ar­mei­jan nuo­rim­mak­si evers­tik­si. Hän ko­men­si 1920-lu­vul­la ita­lia­lai­sia jouk­ko­ja Li­by­an rau­hoit­ta­mi­sen ai­ka­na, jol­loin tu­han­sia se­nusi­van­ke­ja kuo­li ita­lia­lai­sil­la kes­ki­tys­lei­reil­lä. Hän ko­men­si ita­lia­lai­sia jouk­ko­ja So­ma­lias­sa Etio­pian val­tauk­ses­sa, ja hä­net ni­mi­tet­tiin Etio­pian en­sim­mäi­sek­si ku­ver­nöö­rik­si 1936–37. Sel­viy­dyt­ty­ään sa­la­mur­hay­ri­tyk­ses­tä 19. hel­mi­kuu­ta 1937 hän pa­ni toi­meen ve­ri­siä kos­to­toi­mia. Ita­lo Bal­bon kuo­le­man jäl­keen ke­sä­kuus­sa 1940 Graziani ko­men­si Ita­lian ar­mei­jaa Li­by­as­sa, mis­sä hän oli ha­lu­ton tais­te­le­maan brit­te­jä vas­taan enim­mäk­seen van­han­ai­kai­sil­la jou­koil­la, ja hän ve­täy­tyi ase­mas­taan ope­raa­tio Com­pas­sin tap­pion jäl­keen. Hän oli yhä lo­jaa­li Mus­so­li­nil­le Ita­lian lu­his­tu­mi­sen jäl­keen syys­kuus­sa 1943, ja hä­net ni­mi­tet­tiin Mus­so­li­nin "So­si­aa­li­sen ta­sa­val­lan" puo­lus­tus­mi­nis­te­rik­si 1944–45. Hä­net pi­dä­tet­tiin 1945, pan­tiin syyt­tee­seen 1948 ja tuo­mit­tiin 19 vuo­dek­si van­keu­teen yh­teis­työs­tä nat­sien kans­sa. Hä­net va­pau­tet­tiin muu­ta­man kuu­kau­den van­keu­den jäl­keen.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.