VA­RA-AMI­RAA­LI GÜNTHER LÜTJENS (1889–1941)

Toinen maailmaansota - - Bismarckin Upotus -

Günther Lütjens liit­tyi Sak­san kei­sa­ril­li­seen lai­vas­toon 1907, ja hä­nes­tä tu­li en­sim­mäi­ses­sä maa­il­man­so­das­sa flaa­mi­lai­sen ran­ni­kon nuo­rin tor­pe­do­ve­nei­den ko­men­ta­ja, jo­ka hyök­kä­si liit­tou­tu­nei­den aluk­sia vas­taan Dun­kerquen ve­sil­lä. Hän oli so­dan jäl­keen töis­sä lai­van­va­rus­ta­mos­sa, en­nen kuin hän pa­la­si Sak­san su­pis­tet­tuun lai­vas­toon 1921 ko­men­ta­maan jäl­leen tor­pe­do­ve­nei­tä. 1933 hä­nes­tä tu­li ke­vyen ris­tei­li­jä Karls­ru­hen ko­men­ta­ja, ja 1937 hä­net ni­mi­tet­tiin kont­ra-ami­raa­lik­si ja tor­pe­do­ve­nei­den ko­men­ta­jak­si. Ke­sä­kuus­sa 1940 hä­net ni­mi­tet­tiin Sak­san tais­te­lua­lu­lai­vas­ton ko­men­ta­jak­si, ja hän joh­ti Gnei­se­nau­ta ja Sc­harn­hors­tia en­sim­mäi­ses­sä hyök­käyk­ses­sä At­lan­tin kaup­pa-aluk­sia vas­taan al­ku­vuon­na 1941: liit­tou­tu­nei­den aluk­sia up­po­si 115 000 ton­nin ver­ran. Hän ko­men­si pien­tä Bis­marck-yk­sik­köä tou­ko­kuus­sa ja kuo­li tais­te­lu­lai­vas­sa 27. tou­ko­kuu­ta. Hän ei ol­lut Hit­le­rin in­no­kas kan­nat­ta­ja, ei­kä hä­nen näh­ty kos­kaan te­ke­vän heil-ter­veh­dys­tä tai kan­ta­van ha­ka­ris­tiä. Hän oli yk­si kol­mes­ta ko­men­ta­vas­ta up­see­ris­ta, jot­ka vas­tus­ti­vat kris­tal­liyön vai­no­ja mar­ras­kuus­sa 1938.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.