KEN­RAA­LI FRANZ HAL­DER (1884–1972)

Toinen maailmaansota - - Hitler Lähtee Itään -

Franz Hal­der oli lah­ja­kas esi­kun­taup­see­ri en­sim­mäi­sen maa­il­man­so­dan ai­ka­na, ja hä­net ni­mi­tet­tiin ylei­se­si­kun­nan pääl­li­kök­si syys­kuus­sa 1938. Hän kuu­lui ryh­mään joh­ta­via up­see­re­ja, jot­ka tut­ki­vat aja­tus­ta syös­tä Hit­ler val­las­ta 1938–39, mut­ta ris­ti­rii­ta us­kol­li­sen up­see­ri­pal­ve­lun ja Hit­le­rin vas­tus­tuk­sen vä­lil­lä koet­te­li hän­tä ras­kaas­ti syk­syl­lä 1939, kun hä­nen vas­tus­ta­mas­taan so­das­ta tu­li to­sia­sia. Hän säi­lyt­ti ase­man­sa hyök­käyk­sis­sä Rans­kaan, Bal­tian mai­hin ja Neu­vos­to­liit­toon, mut­ta hän oli eri miel­tä Hit­le­rin stra­te­gi­sis­ta ar­viois­ta. Hit­ler erot­ti hä­net syys­kuus­sa 1942, ja hän ve­täy­tyi ar­mei­jan pal­ve­luk­ses­ta. Hä­net pi­dä­tet­tiin hei­nä­kuus­sa 1944 Hit­le­rin sa­la­mur­hay­ri­tyk­sen jäl­keen, ja hän pää­tyi Dac­haun kes­ki­tys­lei­ril­le. Hän toi­mi so­dan jäl­keen neu­vo­nan­ta­ja­na Yh­dys­val­tain ar­mei­jan his­to­rial­li­sel­la osas­tol­la tut­ki­muk­sis­sa Sak­san so­ta­pon­nis­tuk­sis­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.