KENTTÄMARSALKKA FEDOR VON BOCK (1880–1945)

Toinen maailmaansota - - Operaatio Barbarossa -

Von Bock syn­tyi tun­net­tuun preus­si­lai­seen so­ti­las­per­hee­seen, toi­mi pa­tal­joo­nan­ko­men­ta­ja­na en­sim­mäi­ses­sä maa­il­man­so­das­sa ja yle­ni no­peas­ti so­tien vä­li­se­nä ai­ka­na, sai ken­raa­li­nar­von maa­lis­kuus­sa 1938 vain joi­ta­kin päi­viä en­nen kuin hän joh­ti Itä­val­lan val­lan­nei­ta jouk­ko­ja. Hän ko­men­si poh­joi­sen ar­mei­ja­ryh­mää Puo­lan so­ta­ret­kel­lä ja ar­mei­ja­ryh­mä B:tä tais­te­lus­sa Rans­kas­ta. Neu­vos­to­lii­ton val­tauk­ses­sa hän sai kes­kus­tan ar­mei­ja­ryh­män joh­don ja pää­si muu­ta­man ki­lo­met­rin pää­hän Mos­ko­van kes­kus­tas­ta jou­lu­kuus­sa 1941. Hän ko­men­si ete­län ar­mei­ja­ryh­mää Ete­lä-ve­nä­jän hyök­käyk­ses­sä 1942, mut­ta kun hän ei toi­mi­nut, ku­ten Hit­ler ha­lusi, hä­net kor­vat­tiin hei­nä­kuus­sa, ei­kä hän saa­nut enää uut­ta ko­men­ta­juut­ta. Hän oli lä­hes preus­si­lai­sen ken­raa­lin ka­ri­ka­tyy­ri; jäyk­kä, ah­ke­ra ja ar­ro­gant­ti, mut­ta hän ei kan­nat­ta­nut kan­sal­lis­so­sia­lis­mia. Brit­tien len­to­ko­ne sur­ma­si hä­net au­toon­sa 4. tou­ko­kuu­ta 1945.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.