JÄÄ­TIE

Toinen maailmaansota - - Leningradin Piiritys -

Le­nin­gra­din pii­ri­tyk­sen al­kaes­sa syys­kuus­sa 1941 jäl­jel­lä oli vain yk­si kei­no huol­taa pii­ri­tet­tyä kau­pun­kia: Laa­to­kan yli ja ka­pe­aa kan­nas­ta Le­nin­gra­din itä­puo­lel­la, jo­ka oli yhä neu­vos­to­jouk­ko­jen hal­lus­sa. Huol­to­kul­je­tuk­sia teh­tiin aluk­si pie­nil­lä aluk­sil­la, mut­ta tal­ven al­kaes­sa Le­nin­gra­din so­ti­las­ko­mi­tea päät­ti ra­ken­taa tien jää­ty­neen jär­ven yli. En­sim­mäi­nen he­vos­ten ve­tä­mä huol­to­kul­je­tus saa­pui 20. mar­ras­kuu­ta; 22. mar­ras­kuu­ta tu­li­vat en­sim­mäi­set au­tot jää­tie­tä, tai Elä­män tie­tä, ku­ten si­tä alet­tiin ni­mit­tää. Lo­pul­ta maa­ta ja jää­tä pit­kin ra­ken­net­tiin 381 km pi­tui­nen tie las­taus­a­se­mal­le Tih­vi­nän ky­län itä­puo­lel­la. Vuo­den 1942 ai­ka­na toi­mi­tet­tiin kes­ki­mää­rin 150 000 ton­nia huol­toa kuu­kau­des­sa, mi­kä var­mis­ti neu­vos­to­vas­ta­rin­nan jat­ku­mi­sen.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.