ŠOSTAKOVITŠ JA LENINGRADSINFONIA

Toinen maailmaansota - - Leningradin Piiritys -

Nuo­ri ve­nä­läi­nen sä­vel­tä­jä Dmit­ri Šostakovitš (1906–75) oli Le­nin­gra­dis­sa, kun se pii­ri­tet­tiin. Hän työs­ken­te­li pii­ri­te­tys­sä kau­pun­gis­sa 7. sin­fo­nian­sa pa­ris­sa, ja hä­net ku­vat­tiin pa­lo­var­ti­jan asus­sa pro­pa­gan­da­tar­koi­tuk­ses­sa (oik.). Lo­ka­kuus­sa hä­net ja hä­nen per­heen­sä vie­tiin kau­pun­gis­ta Kui­byše­viin, mis­sä sin­fo­nia val­mis­tui. Šostakovitš omis­ti sen Le­nin­gra­dil­le, ja se on sii­tä läh­tien tun­net­tu sil­lä ni­mel­lä. Sen kan­tae­si­tys oli maa­lis­kuus­sa 1942, ja sii­tä tu­li se­kä Ve­nä­jäl­lä et­tä ul­ko­mail­la Neu­vos­to­lii­ton vas­ta­rin­nan sym­bo­li.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.