EVERSTILUUTNANTTI JOCK CAMPBELL (1894– 1942)

Toinen maailmaansota - - Tappio Pohjois-afrikassa -

Everstiluutnantti Campbell oli ty­kis­tö­up­see­ri en­sim­mäi­ses­sä maa­il­man­so­das­sa ja Ro­y­al Hor­se Ar­til­le­ryn ko­men­ta­ja Poh­jois-af­ri­kas­sa 1940–41 so­das­sa ak­se­li­val­to­ja vas­taan. Hä­net tun­net­tiin par­hai­ten ky­vys­tään joh­taa moot­to­roi­tua yk­sik­köä ita­lia­lais­jouk­ko­jen häi­rin­tään. Hän me­nes­tyi niin hy­vin näi­den yh­dis­tel­mä­jouk­ko­jen ko­men­ta­ja­na no­peis­sa hyök­käyk­sis­sä aa­vi­kol­le vi­hol­lis­ta vas­taan, et­tä jouk­ko­ja alet­tiin sa­noa "Jock-ko­lon­nik­si". Hän ko­men­si 7. tu­ki­ryh­mää 1941–42 ja yle­ni ken­raa­li­ma­ju­rik­si vuo­den 1942 alus­sa. Hän kuo­li on­net­to­muu­des­sa 26. hel­mi­kuu­ta 1942, kun hä­nen jeep­pin­sä kaa­tui.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.