IRA­KIN KAPINA

Toinen maailmaansota - - Liittoutuneiden Hyökkäys Irakiin Ja Syyriaan -

Irak oli ol­lut Kan­sain­lii­ton brit­ti­läi­nen man­daat­ti, mut­ta sil­le myön­net­tiin it­se­näi­syys 1932. Englan­nin-ira­kin so­pi­mus v. 1930 an­toi bri­teil­le ta­lou­del­li­sia ja so­ti­laal­li­sia myön­ny­tyk­siä, ku­ten oi­keu­den si­joit­taa jouk­ko­ja ja kak­si py­sy­vää len­to­tu­ki­koh­taa Bas­raan ja Hab­ba­niy­aan. Ryh­mä Ira­kin ar­mei­jan brit­ti­vas­tai­sia up­see­re­ja, ns. Gol­den Squa­re, jo­ta joh­ti so­ti­las­ko­men­ta­ja ja en­ti­nen pää­mi­nis­te­ri Ras­hid Ali al-gay­la­ni (1892–1965), aloit­ti val­lan­kaap­pauk­sen brit­ti­myö­täis­tä ku­nin­gas Emir Ab­dul­la­hia vas­taan huh­ti­kuun alus­sa 1941. Ras­hid Alis­ta tu­li pää­mi­nis­te­ri 3. huh­ti­kuu­ta, ja ku­nin­gas ve­täy­tyi Bas­raan. Ira­kin ar­mei­jan kär­sit­tyä tap­pion tou­ko­kuus­sa 1941 Ras­hid pa­ke­ni Ira­niin ja sit­tem­min Sak­saan, min­ne hän jäi maan­pa­koon v. 1958 as­ti.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.