VA­PAAN RANS­KAN JOU­KOT

Toinen maailmaansota - - Liittoutuneiden Hyökkäys Irakiin Ja Syyriaan -

Char­les de Gaul­len joh­ta­mat, mut­ta ope­ra­tii­vi­ses­ti brit­tiup­see­rien ko­men­ta­mat Va­paan Rans­kan jou­kot osal­lis­tui­vat Lä­hi-idän so­ta­ret­keen, mut­ta nii­den läs­nä­olo toi on­gel­mia brit­tien suun­ni­tel­mil­le alu­eel­la. De Gaul­le ha­lusi, et­tä Va­paa Rans­ka hal­lit­si­si Syy­ri­aa ja Li­ba­no­nia ja voi­si vär­vä­tä so­ti­lai­ta Vic­hyn tu­ki­koh­dis­ta Va­paan Rans­kan asial­le. De Gaul­le hä­vi­si en­sim­mäi­sen vaa­ti­muk­sen ja jou­tui alis­tu­maan pe­ri­aat­tee­seen syy­ria­lais­ten ja li­ba­no­ni­lais­ten jouk­ko­jen riip­pu­mat­to­muu­des­ta, mut­ta voit­ti toi­sen, ja hä­nen jouk­koi­hin­sa liit­tyi 6000 uut­ta so­ti­las­ta.

OI­KEAL­LA: Va­paan Rans­kan jouk­ko­jen tais­te­li­ja rans­ka­lai­ses­sa Tša­din siir­to­maas­sa mie­hit­tää ko­ne­ki­vää­riä kau­pun­gin ka­dul­la liit­tou­tu­nei­den ede­tes­sä Syy­rias­sa ja Li­ba­no­nis­sa ke­sä­kuus­sa 1941.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.