KEN­RAA­LI HI­DE­KI TŌJŌ (1884–1948)

Toinen maailmaansota - - Pearl Harbor -

Ken­raa­li Tōjō oli ja­pa­ni­lai­sen ar­mei­jan­ken­raa­lin poi­ka. Hä­nes­tä tu­li so­ta­mi­nis­te­ri 1940 ja pää­mi­nis­te­ri 16. lo­ka­kuu­ta 1941. Hä­nel­lä oli vain vä­hän tais­te­lu­ko­ke­mus­ta, mut­ta hän oli ah­ke­ra, an­ka­ra ja te­ho­kas hal­lin­to­vir­kai­li­ja ja so­ti­las­po­lii­tik­ko. Hän oli vah­vas­ti kan­sal­lis­mie­li­nen ja sei­soi etu­ri­vis­sä nii­den jou­kos­sa, jot­ka ha­lusi­vat ko­vaa so­ti­laal­lis­ta lin­jaa Kii­naa koh­taan, ja hän vas­tus­ti kom­pro­mis­sia län­si­val­to­jen kans­sa. Ja­pa­nin so­ti­laal­li­set ta­kais­kut kiih­dyt­ti­vät ar­vos­te­lua hän­tä koh­taan 1944, ja hä­net pa­ko­tet­tiin eroa­maan hei­nä­kuus­sa 1944. Hän yrit­ti it­se­mur­haa, kun ame­rik­ka­lai­set so­ti­las­po­lii­sit tu­li­vat pi­dät­tä­mään hän­tä 1945, mut­ta epä­on­nis­tui, ja hä­net hir­tet­tiin so­ta­ri­kol­li­se­na jou­lu­kuus­sa 1948.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.