VA­RA-AMI­RAA­LI CHŪICHI NA­GU­MO (1887–1944)

Toinen maailmaansota - - Aasian Salamasota -

Na­gu­mo oli Pearl Har­bo­rin ope­raa­tion joh­ta­ja, ja hän­tä pi­det­tiin poik­keuk­sel­li­sen hyök­käys­ha­lui­se­na ja te­hok­kaa­na lai­vas­ton­ko­men­ta­ja­na, jo­ka tun­net­tiin suo­ra­pu­hei­suu­des­taan. Hän yle­ni tor­pe­doup­see­ri­na 1930-lu­vul­la ja kuu­lui jouk­koon van­hem­pia lai­vas­toup­see­rei­ta, jot­ka kan­nat­ti­vat so­taa USA:A vas­taan. Hän jat­koi Pearl Har­bo­rin hyök­käyk­ses­tä ko­men­ta­mal­la hyök­käyk­siä Austra­li­aan, In­ti­aan ja Sri Lan­kal­le ja joh­ta­mal­la Midwayn tais­te­lua. Midwayn ka­ta­stro­fi pal­jas­ti hä­nen ra­joit­tu­neen kä­si­tyk­sen­sä len­to­toi­min­nas­ta me­rel­lä, ja hä­net ero­tet­tiin, si­joi­tet­tiin ko­ti­maa­han Ja­pa­niin ja lä­he­tet­tiin lo­pul­ta Ma­ri­aa­neil­le 1944. Hän te­ki it­se­mur­han hei­nä­kuus­sa 1944 ame­rik­ka­lais­ten val­la­tes­sa Sai­pa­nia.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.