KAP­TEE­NI JOPSEH ROCHEFORT (1898–1976)

Toinen maailmaansota - - Midwayn Taistelu -

Kap­tee­ni Rochefort oli me­nes­ty­neim­piä ame­rik­ka­lai­sia kryp­toa­na­lyy­sin asian­tun­ti­joi­ta. Hän liit­tyi Ame­ri­kan me­ri­voi­miin 1918, sai koo­din­mur­ta­jan kou­lu­tuk­sen ja op­pi su­ju­vaa ja­pa­nia. Hä­nen mit­ta­va tie­dus­te­lu­ko­ke­muk­sen­sa te­ki hä­nes­tä Pearl Har­bo­rin ra­dio­vies­ti­toi­mis­ton joh­ta­jan al­ku­vuon­na 1941. Hän ko­ko­si suu­ren tii­min kryp­toa­na­lyy­tik­ko­ja ja kie­li­tie­tei­li­jöi­tä, joi­den teh­tä­vä oli mur­taa Ja­pa­nin lai­vas­ton koo­di JN-25. He on­nis­tui­vat al­ku­vuon­na 1942 mur­ta­maan mut­kik­kaan koo­di­me­ka­nis­min ja pys­tyi­vät lu­ke­maan joi­ta­kin vies­teis­tä, jos­kin päi­vä­mää­rät oli­vat vai­kei­ta. Tä­mä tie­dus­te­lu­yk­sik­kö – jol­la oli sa­ma ni­mi kuin eu­roop­pa­lai­sel­la vas­ti­neel­laan, ULT­RA – oli rat­kai­se­van tär­keä Midwayn tais­te­lus­sa. Päi­vä­mää­rä­jär­jes­tel­mä mur­ret­tiin lo­pul­ta tou­ko­kuus­sa, ja Roc­he­for­tin yk­sik­kö pys­tyi toi­mit­ta­maan tär­ke­ää tie­toa tu­le­vas­ta is­kus­ta. Hän oli 1942–1946 Was­hing­to­nis­sa Tyy­nen­me­ren stra­te­gi­sen tie­dus­te­lu­ryh­män joh­ta­ja­na ja jäi eläk­keel­le 1946.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.