SO­TA­MAR­SALK­KA FRIEDRICH PAU­LUS (1890–1957)

Toinen maailmaansota - - Stalingradin Taistelu -

Friedrich Pau­luk­sel­la oli por­va­ril­li­nen taus­ta, ja hä­nes­tä pu­hut­tiin "von Pau­luk­se­na". Hän oli opet­ta­jan poi­ka, ja hän pal­ve­li Sak­san ar­mei­jas­sa vuo­des­ta 1910 läh­tien. Hän yle­ni 1930-lu­vul­la no­peas­ti, ja hä­nel­lä oli erit­täin te­hok­kaan up­see­rin mai­ne. Hä­nes­tä tu­li Sak­san 10. ar­mei­jan esi­kun­ta­pääl­lik­kö 1939; yk­si­kön ni­mi muu­tet­tiin Rans­kan ja Bel­gian val­tauk­sis­sa 6. ar­mei­jak­si. Hä­nel­lä oli tär­keä osuus hen­ki­lös­tön val­mis­te­lus­sa ope­raa­tio Bar­ba­ros­saan, ja hän ot­ti 6. ar­mei­jan joh­don tam­mi­kuus­sa 1942 so­ta­mar­salk­ka Wal­ter von Reic­he­naun yl­lät­tä­vän kuo­le­man jäl­keen. Hän jäi van­gik­si Sta­lin­gra­dis­sa, ja hä­nes­tä tu­li Neu­vos­to­lii­ton kan­sal­lis­so­sia­lis­ti­sen liik­keen ää­ni­tor­vi ja sak­sa­lais­ten so­ta­van­kien Va­paan Sak­san lii­ton joh­ta­ja. Hän pa­la­si so­dan jäl­keen Itä-sak­saan, mis­sä hän toi­mi po­lii­si­tut­ki­ja­na.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.