VOLGOGRADIN VOITONPATSAS

Toinen maailmaansota - - Tappio Stalingradissa -

"Äi­ti syn­nyin­maa" -pat­sas vi­hit­tiin vi­ral­li­ses­sa se­re­mo­nias­sa Ma­ma­je­vin kur­gaa­ni -kuk­ku­lan pääl­lä Volgogradin kes­kus­tas­sa (ai­em­min Sta­lin­grad). Val­ta­va pat­sas oli val­mis­tues­saan maailman suu­rin; 85 met­riä kor­kea, mie­kan pi­tuus 33 met­riä ja pai­no 7 900 ton­nia. Kuk­ku­lan juu­rel­ta joh­taa pat­saal­le 200 por­ra­sas­kel­maa, yk­si jo­kais­ta Sta­lin­gra­din pii­ri­tyk­sen päi­vää koh­ti. Pää­ku­van­veis­tä­jä oli Jev­ge­ni Vutše­titš ja tek­ni­nen suun­nit­te­li­ja Ni­ko­lai Ni­ki­tin. Pat­saan mal­li oli syn­ty­pe­räi­nen sta­lin­gra­di­lai­nen, Va­len­ti­na Izo­to­va. Pai­kal­la on sym­bo­lis­ta mer­ki­tys­tä so­dan his­to­rial­li­se­na kään­ne­koh­ta­na, jo­ta Sta­lin­gra­din tais­te­lu edus­taa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.