ELOKUVA CASABLANCA

Toinen maailmaansota - - Casablancan Konferenssi -

Hol­lywood-fil­mi "Casablanca" en­sie­si­tet­tiin New Yor­kis­sa 26. mar­ras­kuu­ta 1942, kak­si viik­koa sen jäl­keen, kun ame­rik­ka­lai­set jou­kot hyök­kä­si­vät Ca­sab­lancaan osa­na Soih­tu-mai­hin­nousua Poh­jois-af­ri­kas­sa. Se esi­tet­tiin kai­kis­sa elo­ku­va­teat­te­reis­sa sa­man­ai­kai­ses­ti Ca­sab­lancan kon­fe­rens­sin kans­sa. Elo­ku­van oh­ja­si Mic­hael Cur­tiz, ja pää­osia esit­ti­vät Humph­rey Bo­gart ja Ingrid Berg­man. Sii­tä tu­li pro­pa­gan­da­vä­li­ne kyl­mil­le rea­li­tee­teil­le mie­hi­te­tys­sä ja so­dan ra­sit­ta­mas­sa Eu­roo­pas­sa. Useim­mat näyt­te­li­jät oli­vat eu­roop­pa­lai­sia, ja mo­net oli­vat paen­neet Hit­le­rin Sak­sas­ta tai Itä­val­las­ta, ku­ten Con­rad Veidt, jo­ka esit­ti nat­si-kon­naa täs­sä ja mo­nis­sa muis­sa elo­ku­vis­sa. Nyt kuu­lui­saa lop­pua oli aja­tel­tu muut­taa ja näyt­tää Bo­gart ja Va­paan Rans­kan jouk­ko-osas­to mat­kal­la val­taa­maan Poh­jois-af­rik­kaa, mut­ta aja­tuk­ses­ta luo­vut­tiin. Ame­ri­kan so­tain­for­maa­tio­toi­mis­to es­ti yri­tyk­sen esit­tää elokuva so­ti­lail­le Poh­jois-af­ri­kas­sa, kos­ka alu­een Vic­hy-myö­tä­mie­li­set voi­si­vat pa­hek­sua si­tä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.