AMI­RAA­LI RAYMOND A. SPRUANCE (1886–1969)

Toinen maailmaansota - - Midwayn Taistelu -

Ami­raa­li Spruances­ta tu­li am­mat­tiup­see­ri en­sim­mäi­ses­sä maa­il­man­so­das­sa, ja hän oli Ka­ri­bian me­ri­ra­ja-alu­een pääl­lik­kö en­nen vuot­ta 1940. Pearl Har­bo­rin jäl­keen hän ko­men­si 5. ris­tei­li­jä­di­vi­sioo­naa Tyy­nel­lä­me­rel­lä ami­raa­li Wil­liam Hal­seyn ko­men­nos­sa. Spruance – lem­pi­ni­mel­tään "säh­kö­ai­vo" – sai mai­net­ta te­rä­vis­tä ai­vois­taan ja rau­hal­li­ses­ta luon­tees­taan krii­sien kes­kel­lä. Kun Hal­sey sai­ras­tui tou­ko­kuus­sa 1942, hän jät­ti tais­te­lu­ryh­män­sä ko­men­non Spruancel­le, jo­ka käy­tän­nös­sä joh­ti Midwayn tais­te­lua. Spruances­ta tu­li tä­män teh­tä­vän jäl­keen Ni­mitzin esi­kun­ta­pääl­lik­kö, ja v. 1943 puo­li­vä­lis­sä hän sai ko­men­net­ta­vak­seen kes­ki­sen tyy­nen­me­ren­lai­vas­ton, jo­ka val­ta­si Iwo Ji­man ja Oki­nawan. Hä­nes­tä tu­li Tyy­nen­me­ren­lai­vas­ton ko­men­ta­ja Ni­mitzin jäl­keen lop­pu­vuo­des­ta 1945, ja sen jäl­keen lai­vas­ton esi­kun­tao­pis­ton joh­ta­ja, kun­nes hän jäi eläk­keel­le 1948. Hän toi­mi USA:N suur­lä­het­ti­lää­nä Fi­lip­pii­neil­lä 1952–55.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.