En­sim­mäi­set man­te­reet ja me­ret

4 400 MVS

Tulevaisuuden maapallo - - Aikajana -

Maan al­ku­pe­räi­ses­tä kuo­ri­ker­rok­ses­ta ei ole jäl­jel­lä enää mi­tään, mut­ta tut­ki­jat ovat löy­tä­neet joi­ta­kin sii­hen kuu­lu­nei­ta kris­tal­le­ja sy­väl­tä kal­lios­ta Län­si-Austra­lias­ta. Sir­ko­neik­si kut­sut­tu­jen kris­tal­lien ke­mial­li­nen koos­tu­mus pal­jas­taa, et­tä maa­pal­lol­la oli sil­loin man­ner­kuo­ri ja – elä­män syn­nyn kan­nal­ta vält­tä­mät­tö­miä – val­ta­me­riä.

Sir­ko­nin pa­la­nen, jo­ka on pe­räi­sin syr­jäi­ses­tä kal­lio­nul­ko­ne­mas­ta Austra­lias­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.