Maa­pal­lo – lu­mi­pal­lo

715–600 MVS

Tulevaisuuden maapallo - - Aikajana -

Jäl­leen ker­ran maa­pal­lo oli jään pei­tos­sa – täl­lä ker­taa jääh­ty­mi­sen us­ko­taan joh­tu­neen man­ner­ten no­peas­ta ra­pau­tu­mi­ses­ta, min­kä ta­kia hii­li­diok­si­dia imey­tyi pois il­ma­ke­häs­tä. Se puo­les­taan las­ki maapallon läm­pö­ti­laa. Päi­vän­ta­saa­jal­la oli niin­kin kyl­mää kuin –20 °C. Suu­rin osa kai­kes­ta elä­mäs­tä tu­hou­tui, ja eloon jää­neet ryö­mi­vät hy­tis­ten läm­pi­mien läh­tei­den ää­reen.

Tä­nä jää­kau­te­na elä­mä uh­ma­si –20 oC läm­pö­ti­laa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.