Me­ri­le­vien ruok­ki­mi­nen

Kas­viplank­ton imee il­ma­ke­häs­tä hii­li­diok­si­dia.

Tulevaisuuden maapallo - - Maapallon Pelastus -

Ym­pä­ris­tö­tek­no­lo­gi­aa tes­tat­tiin eri­lai­sia mie­li­pi­tei­tä he­rät­tä­neel­lä ta­val­la hei­nä­kuus­sa 2012, kun ka­li­for­nia­lai­nen lii­ke­mies Russ Geor­ge kaa­toi 100 ton­nia rau­ta­sul­faat­tia Tyy­neen­me­reen Ka­na­dan edus­tal­la. Rau­ta­suo­lat, tai rau­ta­hiuk­ka­set, toi­mi­vat me­ri­le­vien ra­vin­toai­nei­na. Le­vät al­ka­vat kuk­kia ja peit­tä­vät ve­den­pin­nan imien sa­mal­la hii­li­diok­si­dia. Kuol­les­saan ne up­poa­vat me­ren­poh­jaan ja vie­vät hii­len mu­ka­naan. Me­ri­le­vät ime­vät huo­mat­ta­vas­ti enem­män hii­li­diok­si­dia kuin kaik­ki maa­il­man met­sät. Osan hii­les­tä pe­lä­tään kui­ten­kin va­pau­tu­van, sen si­jaan et­tä se ”tart­tui­si” me­ren­poh­jaan. Vai­ku­tuk­sia me­ren eko­sys­tee­miin on myös mah­do­ton en­nus­taa – jot­kin le­vät ovat myr­kyl­li­siä, ja li­säk­si lan­noi­tus vä­hen­tää ve­den hap­pi­pi­toi­suut­ta, mi­kä vai­kut­taa eliös­töön.

Le­vä­ku­kin­to Ba­rent­sin me­rel­lä Nor­jan ran­ni­kol­la

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.