Me­ri­ve­si liik­kee­seen

Voi­ko me­rien läm­pö­ti­laa ta­soit­taa jät­ti­mäi­sil­lä sau­voil­la?

Tulevaisuuden maapallo - - Maapallon Pelastus -

On myös eh­do­tet­tu, et­tä me­ri­vet­tä lii­ku­tel­tai­siin jät­ti­mäi­sil­lä sau­voil­la. Me­ren läm­pö­ti­la vaih­te­lee – mi­tä sy­vem­mäl­lä, si­tä kyl­mem­pää. Jos vet­tä lii­ku­te­taan, sen pi­täi­si se­koit­tua ja kyl­mem­män ve­den nous­ta pin­taan, mis­sä se vii­len­täi­si il­ma­ke­hää. Näin ra­di­kaa­lit toi­met vai­kut­tai- si­vat kui­ten­kin suu­res­ti elä­mään me­res­sä, sa­moin kuin me­ri­ve­den läm­pö­ti­laan liit­ty­viin sää­il­miöi­hin, esi­mer­kik­si El Niñoon, ja me­ri­vir­toi­hin, ku­ten Golf­vir­taan, jon­ka vai­ku­tus ulot­tuu Eu­roop­paan ja Yh­dys­val­to­jen itä­ran­ni­kol­le.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.