Bi­list kör­de på cy­klist

Västra Nyland - - News -

Fö­ra­ren av en skåp­bil miss­tänks för även­ty­ran­de av tra­fik­sä­ker­he­ten ef­ter att hen kör­de på en cy­klist i Han­gö i tis­dags.

Olyc­kan in­träf­fa­de på ett över­gångs­stäl­le vid Täktom­vä­gen kloc­kan 17.15.

Bi­lis­ten ha­de in­te lagt mär­ke till cy­klis­ten. Vid olycks­plat­sen finns tal­lar som kan skym­ma sik­ten för bi­lis­ter. Det kan va­ra svårt att upp­täc­ka en per­son som står bakom trä­den. Po­li­sen ut­re­der fal­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.