Äga­ren släck­te brand i hus­vagn

Västra Nyland - - News -

Rädd­nings­ver­ket fick larm om en for­dons­brand på Bo­dals­vä­gen i Nit­lax strax ef­ter kloc­kan 13 i ons­dags. Det var i en hus­vagn det bör­jat brin­na.

Äga­ren ha­de själv lyc­kats släc­ka bran­den med hjälp av fy­ra sex ki­lo­grams pul­ver­släc­ka­re. En­ligt an­sva­ri­ga brand­mäs­ta­ren Ni­ko Mättö sköt­te äga­ren släck­ning­en ut­märkt.

Bran­den ha­de star­ta i hus­vag­nens bat­te­ri som fanns un­der en bänk.

Äga­ren ha­de tur i otu­ren då bran­den ut­bröt. Om ing­en ha­de va­rit hem­ma och upp­täckt bran­den i tid kun­de den ha spri­dit sig till ett skogs­par­ti in­till ef­tersom vin­den blås­te åt sko­gen till, upp­ger Mättö.

När­mas­te hus lig­ger ba­ra om­kring 100 me­ter från plat­sen där hus­vag­nen stod.

Inga per­sonska­dor upp­stod i bran­den. Hus­vag­nen total­för­stör­des in­vän­digt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.