För­e­ning­en

Västra Nyland - - News -

Skär­går­dens vän­ner i Snap­per­tu­na grun­da­des 1908.

Un­der för­e­ning­ens förs­ta de­cen­ni­er ha­de man ing­en egen sam­lings­lo­kal.

År 1949 fick för­e­ning­en kö­pa tom­ten vid Box­vä­gen av Art­hur Ström­berg, äga­re till Box gård.

Den så kal­la­de Möll­vik­stu­gan flyt­ta­des från Rösund re­no­ve­ra­des och skänk­tes till för­e­ning­en.

I slu­tet av 1990-ta­let bygg­des för­e­nings­hu­set till och in­vig­des år 2000.

Byg­destu­gan har plats för om­kring 120 per­so­ner. Att hy­ra stu­gan för en helg kos­tar 250 eu­ro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.