Hur fun­ge­rar Me­noflo­ra?

Västra Nyland - - Ledare -

Väx­textrak­ten i Me­nofl ora hjäl­per dig att han­te­ra de symp­tom som för­knip­pas med klimakteriet, dvs. vär­me­vall­ning­ar, svett­ning­ar, rast­lös­het och ret­lig­het, och främ­jar ditt väl­må­en­de.

RÖD­KLÖ­VER gör me­no­pa­u­sen be­hag­li­ga­re och hjäl­per dig att kla­ra av vär­me­vall­ning­ar, svettning, rast­lös­het och ret­lig­het. SAL­VIA bi­drar till att däm­pa svettning un­der klimakteriet. Dess­utom in­ne­hål­ler Me­noflo­ra SO­JA som är rik på väx­töstro­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.