JÄMVIKT UN­DER KLIMAKTERIET

Västra Nyland - - Ledare -

VÄR­ME­VALL­NING­AR

Röd­klö­vern i Me­nofl ora lind­rar de vär­me­vall­ning­ar som hör ihop med klimakteriet.

SVETTNING

Me­nofl ora in­ne­hål­ler ock­så sal­via, som däm­par svett­ning­ar.

HU­MÖR

Röd­klö­vern i Me­nofl ora hjäl­per till att ba­lan­se­ra den rast­lös­het och ret­lig­het som för­knip­pas med klimakteriet.

NATT­SVETT­NING

Me­nofl ora lind­rar ef­fek­tivt natt­svett­ning­ar un­der klimakteriet.

VÄLBEFINNANDE

Sal­vi­an och röd­klö­vern i Me­nofl ora gör över­gångs­ål­dern mer be­hag­lig, och ska­par ba­lans.

BEN­STOM­ME

Me­nofl ora in­ne­hål­ler ock­så D-vi­ta­min, som hjäl­per till att upp­rätt­hål­la nor­mal ben­stom­me.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.