MEST LÄSTA PÅ VASTRANYLAND.FI

Västra Nyland - - News -

En ovan­lig me­dalj, en brotts­se­rie och en po­pu­lär grill­ki­osk var det mest lästa på Väst­ra Ny­lands webb un­der den för­ra vec­kan. Och så var det en hel del sport.

1. Anes­te­si­o­log fick ovan­lig me­dalj.

2. Tu­sen­tals eu­ro i byte ef­ter in­brotts­se­rie.

3. Hangögrill med i tv-pro­gram.

4. Jänt­ti räd­da­de EIF när det blev 0–0.

5. BK-46 för­stär­ker med Ingrid Lind­bom.

6. Äga­ren släck­te brand i hus­vagn.

7. Oli­ver He­lan­der öpp­na­de sä­song­en med 85,46.

8. EIF hop­pas på re­kord­publik mot HIFK.

9. Sjun­deå vat­ten­torn höll på att si­na.

10. I byn Box tänk­te man ut­an­for box­en.

FOTO: MATS BLOMBERG

ME­DALJ. Ma­rik­ka Pu­ro­la fick Tem­pel­rid­dar­nas be­lö­nings­me­dalj Pro Me­ri­to nr 12. Hon om­ges av Chris­ter Blomberg (t.v.) och Erik Er­roll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.