Oavg jort steg fram­åt för BK-46

Oav­gjort 0–0 hem­ma mot FC Jazz från Björ­ne­borg var ett steg fram­åt för Ka­risla­get BK-46 i fot­bol­lens di­vi­sion 2, zon B.

Västra Nyland - - News - THO­MAS SUNDSTRÖM tho­mas.sunds­trom@ksf­me­dia.fi

Tids nog kom­mer må­len, jag är in­te oro­lig.

BK kom nu till spel på sön­da­gen med tre ra­ka för­lus­ter i ba­ga­get, me­dan Jazz kom som obe­seg­rat till Ka­ris. På plan var det dock jämnt och BK kun­de ta en po­äng.

– Med tan­ke på hur det har sett ut ti­di­ga­re och med tan­ke på den ar­betsin­sats spe­lar­na gjor­de i dag är jag nöjd med att vi tar po­äng. Sam­ti­digt är jag li­tet be­svi­ken, vi ska­pa­de så pass många chan­ser att vi kun­de ha ta­git tre po­äng, sa­de BK-trä­na­ren Ba­ba­tud­ne Wu­su.

Sam­ti­digt har BK svårt med mål­skyt­tet. Ef­ter två mål i den förs­ta mat­chen och ett i den and­ra, har man se­dan stan­nat på noll i de tre föl­jan­de.

– De är klart att vi har en luc­ka från i fjol ef­ter John Fa­ger­ström, men vi job­bar vi­da­re. Tids nog kom­mer må­len, jag är in­te oro­lig, sa­de Wu­su.

Jämnt

BK gjor­de en bra förs­ta halv­lek och ha­de bud på ett led­nings­mål någ­ra gång­er. När­mast kom Ma­ti­as Astra­da, men hans tunga skott gick pre­cis för­bi stol­pen på fel si­da.

Jazz var över­ras­kan­de udd­löst fö­re pa­us, men vas­ka­de fram halv­le­kens vas­sas­te chans. To­bi­as Laak­so­nens sköt från långt håll en fri­s­pak som träf­fa­de BK:s rib­ba.

I and­ra halv­lek öpp­na­de se­dan Jazz star­ka­re och Ter­ry Abla­de bor­de ha fört gäs­ter­na till 1–0 när han kom helt fri. Je­re Jau­hi­ai­nen kom dock bra emot och gjor­de en yp­per­lig rädd­ning.

Ock­så BK vas­ka­de fram ett fri­lä­ge en kvart fö­re slu­tet, men skot­tet gick knappt över. Över hu­vudd ta­get spe­la­de BK piggt mot slu­tet och ska­pa­de då fle­ra chan­ser, men någ­ra mål blev det in­te.

För BK var det oav­gjor­da re­sul­ta­tet trots allt ett steg fram­åt. Nu tog man po­äng mot ett starkt lag. I BK:s lag över­ty­ga­de mitt­bac­ken Ty­ler Da­vid och han har vux­it fram till av la­gets verk­li­ga le­da­re. I må­let spe­la­de Je­re Jau­hi­ai­nen sta­bilt.

– Se­dan är jag ock­så glad över att Si­me­on Law­rence är med igen ef­ter sin ska­da. Han ger oss ett al­ter­na­tiv till, sa­de Wu­su.

Hos gäs­ter­na hand­la­de myc­ket om lag­kap­te­nen To­ni Ku­u­se­la som höll ihop för­sva­ret.

I ta­bel­len är BK nu ti­on­de. Till näst mö­ter man Hon­kas aka­de­mi som lig­ger på en sjät­te plats. Mat­chen spe­las i Es­bo.

Ba­batun­de Wu­su

trä­na­re

FOTO: THO­MAS SUNDSTRÖM

NÄRKAMP. BK och Oko­dug­ha Sun­day fick nöja sig med 0–0 mot FC Jazz.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.