TISDAG

Västra Nyland - - Annons -

Gårds­lop­pis. Väs­tan­kvarnv.

626, kl. 12-18. Min­neskafé. Kom med och trä­na min­net och dis­ku­te­ra min­nes­frå­gor. Fritt in­trä­de. In­fo www.uu­den­maan­mu­isti­lu­ot­si.fi, Su­san­na Ös­ter, 0400 321 239. Arr. Ny­lands Min­neslots. Kommun­går­den (mö­tes­rum på and­ra vån.), Strandv. 2, Ingå, kl. 13–14.30.

Bröd­kyr­ka. Ba­ba Gran­roth hål­ler an­dakt. Där­ef­ter brödut­del­ning och kaf­fe­ser­ve­ring. Eke­näs Mis­sions­kyr­ka, Björk­näsg. 11, kl. 14.

ONS­DAG

In­ter­na­tio­nell se­ni­or­dans. Se­ni­or­dans­le­da­re: Re­gi­na Fors­sten. Arr. Se­ni­or­dan­sar­na i Ra­se­borg. Tor­get (gå­ga­tan) i Ka­ris, Köp­mansg. 18, kl. 10–12.

Gårds­lop­pis. Väs­tan­kvarnv.

626, kl. 12-18.

Min­nes­trä­nings­grupp för min­nes­sju­ka. In­fo och an­mäl­ning­ar min­nes­hand­le­da­re Su­san­na Ös­ter, 0400 321 239. Arr. Ny­lands Min­neslots. Hangö stads­bib­li­o­tek, Bergg. 3–5, kl. 13–14.30.

Stöd­grupp för när­stå­en­de. In­fo och an­mäl­ning­ar, min­nes­hand­le­da­re Su­san­na Ös­ter, 0400 321 239. Arr. Ny­lands Min­neslots. Hangö stads­bib­li­o­tek, Bergg. 3–5,

20, Ra­se­borg, kl. 8–12. Vil­da ät­li­ga väx­ter. Vand­ring bland vil­da ät­li­ga väx­ter vid Ra­se­borgs slott un­der led­ning av bi­o­log Cat­he­ri­ne Muns­ter­h­jelm. Smak­prov in­går. Av­gifts­be­lagt. För­fråg­ning­ar

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.