BLOGGAT

Västra Nyland - - News -

”Jag är så tack­sam för att jag al­la da­gar får va­ra runt al­la des­sa här­li­ga ung­do­mar. Jag får ta del av de­ras var­dag, jag får ta del av de­ras liv. Jag får de­la stort och smått och jag får lä­sa om så många tan­kar och käns­lor som des­sa ung­do­mar har. Många de­lar star­ka, per­son­li­ga histo­ri­er, jag lä­ser och jag be­rörs.”

Läs Mi­kae­la Häm­me­lins in­lägg på blogg.vastra­ny­land. fi/eke­nas­gym­na­si­um

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.