Sty­rel­sen vill byg­ga lek­park

Västra Nyland - - News -

Kom­mun­sty­rel­sen i Sjundeå be­slu­ta­de vid sitt mö­te i mån­dags att läg­ga till en in­ve­ste­ring i eko­no­mipla­nen för år 2020. Det gäll­de en 50 000 eu­ros in­ve­ste­ring för en lek­park på Ar­ja Al­ho.

Ti­di­ga­re i ok­to­ber gav tek­nis­ka nämn­den ett svar på en motion om byg­gan­det av en lek­park på Bränn­mal­mens om­rå­de. I det sva­ret för­kas­ta­des byg­gan­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.