Bätt­re vat­ten vid strän­der

Västra Nyland - - News -

Syd­spet­sens mil­jö­häl­sa har fast­ställt bad­vat­ten­klas­si­fi­ce­ring­en in­för näs­ta år för de stör­re så kal­la­de EU-bad­strän­der­na.

Klas­si­fi­ce­ring­en ba­se­rar sig på de se­nas­te fy­ra bad­sä­song­er­nas prov­re­sul­tat och upp­da­te­ras år­li­gen ef­ter bad­sä­song­en.

I Han­gö steg klas­si­fi­ce­ring­en för Mär­san från bra till ut­märkt. I Ra­se­borg steg cam­ping­ens klas­si­fi­ce­ring från till­fred­stäl­lan­de till bra. Föl­jan­de bad­strän­der fick klas­si­fi­ce­ring­en ut­märkt: Pla­gen-Bel­levue (Han­gö), Tul­lud­den söd­ra (Han­gö), Slak­tis (Han­gö), Mär­san (Han­gö), Lapp­vik (Han­gö), Gum­näs (Ra­se­borg), Sved­ja (Ra­se­borg) och Björ­kud­den (In­gå). Cam­ping­en (Ra­se­borg) fick klas­si­fi­ce­ring­en bra.

Kni­pans bad­strand i Eke­näs blev ut­an bad­vat­ten­klass, då där vid­ta­gits åt­gär­der som an­tas in­ver­ka po­si­tivt på bad­vat­ten­kva­li­te­ten. Där­för bör­jas be­räk­ning­en av klas­si­fi­ce­ring­en från bör­jan och bad­stran­den får en klas­si­fi­ce­ring då det har ta­gits minst 16 pro­ver.

Kni­pans bad­vat­ten­klass har va­rit då­lig i fle­ra år. Det fö­re­kom in­te någ­ra över­skrid­ning­ar av åt­gärds­grän­ser­na i bad­vat­ten­prov tag­na vid Kni­pans bad­strand un­der bad­sä­song­en 2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.