Te­re­sas hjär­te­fa­milj

Västra Nyland - - Redaktionen väljer -

Vem är den främ­man­de man­nen som vill kra­mas och som kal­lar sig min pap­pa? Te­re­sa Nar­vaez Re­cio (bil­den) tvångs­om­hän­der­togs som ba­by. De bi­o­lo­gis­ka för­äld­rar­nas rätt att träf­fa sitt barn är för Te­re­sa trau­ma­tis­ka mö­ten som spräc­ker trygg­he­ten. Re­dak­tör: Ka­ti Grön­holm. yle

Yle Fem mån­dag 19.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.