MEST LÄST PÅ VASTRANYLAND.FI

Västra Nyland - - News -

Ny­he­ter om Ra­se­borgs sjuk­hus, ett nytt slak­te­ri och en olag­lig sop­tipp in­tres­se­ra­de på web­ben för­ra vec­kan.

1. Äld­re man av­led av ska­dor ef­ter krock

2. Olag­lig sop­tipp hit­tad mitt i sko­gen

3. Sjuk­hu­set mis­ter 100 ope­ra­tio­ner

4. Sjö­sju­ka land­krab­bor seg­la­de över Ös­ter­sjön till Eu­ro­pas ka­na­ler

5. Öpp­na­de viltslak­te­ri på går­den – här styc­kas vitsvans­hjor­ten

6. Jac Karls­son läm­nar Holste­bro

7. Tu­de­lad match för BK i Par­gas

8. Al­la be­hö­ver hu­mor i höst­mörk­ret

9. ”Det är så ro­ligt att gö­ra kom­bu­cha”

10. Au­rora­hem­met stäng­er men söker fort­fa­ran­de ef­ter nya lös­ning­ar

FO­TO: LI­NA ENLUND

NY DRYCK. Lau­ra Lund­ström är ny fö­re­ta­ga­re som till­ver­kar kom­bu­cha.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.