Du­u­ni­a­gent­ti

Västra Nyland - - News -

Kur­sen på­går den 12–30.11 på Fol­ki­a­cen­ter.

QKur­sen är gra­tis och på­går tre da­gar i vec­kan.

QKur­sen som strävar ef­ter att hjäl­pa ar­bets­sö­kan­de in i ar­bets­li­vet är på fins­ka.

QVill man gå kur­sen ska man ta kon­takt med Ter­hi Ma­ti­ka­i­nen på 044-3356292 el­ler ter­hi.ma­ti­ka­i­nen@luksia.fi

QSom fi­nan­siä­rer fun­ge­rar eu­ro­pe­is­ka so­ci­al­fon­den, Ta­vast­lands NTM-cen­tral, Luksia, Hangö, Hög­fors, Lo­jo, Ra­se­borg, Vich­tis och Ny­lands TE-by­rå.

Q

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.