Ute­för­råd brann ner till grun­den

Västra Nyland - - News - MI­RA STRAND­BERG

Ett tjugo kvadrat­me­ter stort ute­för­råd total­för­stör­des i en eldsvåda på mån­dags­mor­go­nen i Gårdskul­la i Sjundeå. Brand­kå­ren ryck­te ut strax ef­ter kloc­kan sex på mor­go­nen men bygg­na­den stod i lju­san lå­ga då en­he­ter­na an­län­de och brann helt ner.

Inga per­so­ner ska­da­des i elds­vå­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.