El­va får Folk­ting­ets me­dalj i år

Västra Nyland - - Ledare - SPT

Folk­ting­et de­lar ut en för­tjänst­me­dalj i sil­ver och tio för­tjänst­me­dal­jer i år.

Folk­ting­ets för­tjänst­tec­ken i sil­ver till­de­las Jan-Erik Ene­stam från Ki­mi­tön.

Ene­stam, född i Väs­tan­fjärd, har va­rit riks­dags­le­da­mot, mi­nis­ter, och ord­fö­ran­de för Svens­ka folk­par­ti­et i Fin­land. Åren 2007 och 2013 ver­ka­de Ene­stam som di­rek­tör för Nor­dis­ka rå­det i Kö­pen­hamn.

Hans lång­va­ri­ga och ido­ga ar­be­te har stärkt svens­kans be­ty­del­se som en sam­lan­de kraft i Fin­land och som en för­e­nan­de länk till Nor­den, skri­ver Folk­ting­et i sin mo­ti­ve­ring.

Me­dal­jer­na de­las ut i sam­band med Folk­ting­ets svens­ka da­gen-fes­ter i Helsing­fors, Kristi­nestad och Åbo på svens­ka da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.