Bok­ka­la­set 2018

Västra Nyland - - Ledare -

Ord­nas 8-12 november på oli­ka håll i Eke­näs.

QFör­fat­ta­re som be­sö­ker Bok­ka­la­set i år är: Ra­fael Don­ner, Elin Wil­lows, Ellen Ström­berg, Mar­cus Groth, Pe­ter Sand­ström, Ma­ria Turt­scha­ni­noff, Mia Franck, Al­fred Bac­ka, Ann-Lu­i­se Ber­tell, Niclas Er­lin, Nel­ly Jur­ve­li­us, Mag­nus Ce­der­löf, Stu­re Lindholm, Staf­fan Bru­un, Tua Fors­ström.

QFrån Sve­ri­ge kom­mer för­fat­tar­na Ar­kan Asaad, Jo­van och Di­na Rajs, Ka­ta­ri­na Ma­zet­ti, Mi­chael Wi­an­der och Cal­le Hård.

QMånga sam­ar­bets­part­ners ord­nar eget pro­gram, bl.a. Eke­näsnej­dens svens­ka för­sam­ling, Ast­ra, Sö­der­gran­säll­ska­pet och Ny­lands lit­te­ra­tur­säll­skap

Q

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.