FRE­DAG

Västra Nyland - - Ledare -

EldLjus. Eld Ljus är en fem vec­kors te­ma­pe­ri­od i ok­to­ber-no­vem­ber, i Fis­kars Bruk. Te­ma­vec­kor­na häm­tar med sig ljus­konst och ljudin­stal­la­tio­ner mitt i höst­mörk­ret. Fis­kars Bruk, Fis­karsv. 9.

Min­nesCafé. Kom med och trä­na min­net. Öp­pet för al­la. Arr. Ny­lands Min­neslots. Vil­la Ane­mo­ne, Köp­mansg.

REKO-ut­del­ning i Eke­näs. För­hands­be­ställ­da va­ror från lo­ka­la pro­du­cen­ter av­häm­tas. Se REKO Eke­näs/ Tam­mi­saa­ri på Fa­ce­book. Yr­kes­hög­sko­lan No­vi­as par­ke­ring, Ra­se­borgsv. 9, kl. 17–17.30.

LÖR­DAG

EldLjus. Eld Ljus är en fem

vec­kors te­ma­pe­ri­od i ok­to­ber-no­vem­ber,

Ge­men­sam bön. För­sam­ling­ar­nas ge­men­sam­ma bö­nestund. Eke­näs Me­to­dist­kyr­ka, Sig­frid Aro­ni ga­ta 2, kl. 9.30.

Kvin­nobrunch med Min­na Sil­ver. En för­mid­dag med du­kat brunch­bord. Be­tes­da

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.