Brand miss­tänks va­ra an­lagd

Västra Nyland - - Västra Nyland -

Po­li­sen misstänker att en elds­vå­da i ett fyravå­nings­hus i Ges­ter­by i Kyrkslätt på tors­dags­kväl­len var an­lagd.

Lar­met om att det brann i en et­ta i övers­ta vå­ning­en i fler­vå­nings­hu­set kom kloc­kan 19.35, då gran­nen ring­de nöd­num­ret. Då rädd­nings­ver­ket kom till plat­sen var det rik­ligt med rök i trapp­upp­gång­en. Al­la in­vå­na­re i den övers­ta vå­ning­en ha­de läm­nat hu­set.

Brand­kå­ren släck­te el­den och av­lägs­na­de rök. Lä­gen­he­ten fick om­fat­tan­de brand- och rök­ska­dor och även den in­til­lig­gan­de tre­rum­ma­ren mås­te del­vis sa­ne­ras. Per­so­nen som bor i et­tan som brann ha­de an­dats li­te rök. Inga öv­ri­ga per­sonska­dor.

Po­li­sen ut­re­der bran­dor­sa­ken men misstänker att elds­vå­dan var an­lagd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.