Stör­re in­ve­ste­ring­ar

Västra Nyland - - Västra Nyland -

Ka­ris nya dag­hem: 1,2 mil­jo­ner eu­ro.

QFör­ny­an­det av skol­kö­ket i Ös­ter­by sko­la och ut­del­nings­kö­ket i Ös­ter­bo dag­hem: 1,7 mil­jo­ner eu­ro.

QTo­tal­re­no­ve­ring­ar, bland an­nat på Ekå­sen­om­rå­det: 1,3 mil­jo­ner eu­ro.

QQQQT­ra­fik­le­der: 1,7 mil­jo­ner eu­ro.

Tra­fi­kar­range­mang bland an­nat vid riks­väg 25 i Läpp: 800 000 eu­ro.

Ka­ris järn­vägs­bro och Bang­a­tan: 2 mil­jo­ner eu­ro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.