Po­li­sen fick fast 250 ratt­fyl­le­ris­ter

Västra Nyland - - Västra Nyland -

I jul­fest­ti­der har po­li­sen ef­fek­ti­ve­rat si­na blås­test­ning­ar i tra­fi­ken. Un­der två vec­ko­slut i november tes­ta­des över 73 000 fö­ra­re i he­la lan­det. 252 av dem miss­tänks för ratt­fyl­le­ri, 75 av dem miss­tänks för grovt ratt­fyl­le­ri. Un­der kon­trol­ler­na på­träf­fa­des ock­så 61 ef­ter­lys­ta per­so­ner.

An­ta­let ratt­ful­la i jul­fest­tra­fi­ken har hål­lit sig på un­ge­fär sam­ma ni­vå som vid sam­ma kon­trol­ler un­der de två se­nas­te åren.

– Tra­fik­nyk­ter­hets­kon­trol­ler­na kom­mer att fort­gå till slu­tet av jul­fest­sä­song­en, sä­ger po­lis­in­spek­tör Ti­mo Ajas­te från Po­lis­sty­rel­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.